Gastuen aurekontua - 2020

Gastuak
KapituluakIzenaEurotan
1.Pertsonal gastuak242.543,80
2.Gastuak ohiko ondasun eta zerbitzuetan396.265,00
3.Gastu finantzieroak0,00
4.Ohiko transferentziak94.500,51
5.Kreditu globala eta bestelako ustekabeak35.000,00
6.Inbertsio errealak74.440,00
7.Kapital transferentziak0,00
8.Aktibo finantzieroak0,00
9.Finantza pasiboak0,00

Gastuen aurrekontua guztira

842.749,31

Sarreren aurrekontua - 2020

Sarrerak
KapituluakIzenaEurotan
1.Zuzeneko zergak156.031,66
2.Zeharkako zergak21.000,00
3.Tasak eta beste sarrera batzuk111.064,32
4.Ohiko transferentziak580.411,80
5.Ondare sarrerak12.061,53
6.Inbertsioen besterenganatzea0,00
7.Kapital transferentziak0,00
8.Aktibo finantzieroak0,00
9.Pasibo finantzieroak0,00

Sarreren aurrekontua guztira

880.569,31