Banakako gizarte beharretarako Laguntza eskaera

Informazioa

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Horrelako izapideak Mungian dagoen Gizarte Zerbitzuetako Mungialde Partzuergoko bulegoetan egin daitezke, Aita Elorriaga 4-behea, edo bezeroentzako arreta telefonoaren bidez: 94 615 55 51 - 94 615 55 64.

Dokumentazioa

 • Erroldatze-ziurtagiria
 • Nortasun-agiria
 • Besteak
 • OHZ-ren azken ordainagiria
 • Osasun txartelaren fotokopia
 • Familia-unitatearen errenta egiaztagiria
 • Diru sarreren frogagiria

Legezko informazioa

 • Euskadirako Autonomia Estatutua onesten duen abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoa.
 • Herritarrak zerbitzu publikoetara bitarteko elektronikoz sartzeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea.
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea.
 • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
 • Toki Araubidearen Oinarriak arautu dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea.

Espediente bakoitzari aplikatu beharreko araudia, Euskadiko araudia eta lege esparrua.

 • Administrazio Publikoen egitekoak zehaztekouztailaren 30eko 155/2001 Dekretua.
 • Gizarte Zerbitzuen abenduaren 5eko 12/2008 legea.
 • Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko18/2008 Legea.
 • Gizarte Bazterkeriaren aurkako maiatzaren 22ko 12/1998 Legea.
 • Udal eskuduneko diru-laguntza denez udal bakoitzeko dagokion ordenantza arautzailea.

Oharrak

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Horrelako izapideak Mungian dagoen Gizarte Zerbitzuetako Mungialde Partzuergoko bulegoetan egin daitezke, Aita Elorriaga 4-behea, edo bezeroentzako arreta telefonoaren bidez: 94 615 55 51 - 94 615 55 64.